General

Penama KWSP elak makan duit haram, bahagikan ikut faraid.

MUNGKIN ada dalam kalangan orang awam yang menganggap urusan meletakkan penama akaun Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) tidak perlu difikirkan kerana akan diuruskan waris yang tinggal, malah tidak mustahil ada beranggapan ia akan diwarisi isteri atau suami secara automatik. Bagaimanapun, ia sebenarnya menyusahkan waris yang tinggal apatah lagi proses tuntutan akan mengambil masa. Sehingga 31 …

Continue Reading
General

Amanah Tunai

Apakah dia Amanah Tunai? Apakah ciri-ciri Amanah Tunai? Dana Amanah Tunai Penderma – Individu– Korporat Penerima/ Benefisiari – Individu-Korporat Bagaimana perlaksanaan Amanah Tunai? Berapa minima Dana Amanah untuk Amanah Tunai? Bilakah tempoh matang Amanah Tunai? Bagaimana untuk membuat pengeluaran Amanah Tunai? Bagaimana jika Penderma hendak membuat penambahan tunai Dana Amanah? Penambahan tunai Dana Amanah boleh …

Continue Reading
General

Wasiat

Apakah Itu Wasiat? Kelayakan Berwasiat Syarat Harta Diwasiatkan Perkhidmatan Wasiat MAAB Islam Konvensional Fasa Pelaksanaan Wasiat MAAB Fasa 1: Pemakluman KematianFasa 2: Pembacaan / Persetujuan WasiatFasa 3: Pengesahan Aset & Geran Probet (Mahkamah)Fasa 4: Penghasilan / Pembahagian / Perintah PembahagianFasa 5: Pusaka Selesai Untuk sebarang pertanyaan yang lebih lanjut Klik Disini. Rancang kewangan anda bersama …

Continue Reading
General

Hibah Saham Koperasi (Khas)

Apakah yang dimaksudkan Hibah Saham Koperasi (Khas)? MAAB menjalinkan kerjasama dengan Koperasi yang berminat bagi menawarkan satu instrumen Perancangan Harta Pusaka bagi Saham Koperasi yang berlandaskan Syariah yang mana menerapkan konsep Hibah dan Amanah berbanding konsep Penamaan sebelum ini. Hibah Amanah Saham Koperasi yang ditawarkan MAAB, yang mana pemilik saham/penghibah akan menghibahkan saham koperasinya kepada …

Continue Reading
General

Amanah Insurans

Apakah dia Amanah Insurans? Kaedah terbaik untuk memastikan pampasan insurans diagihkan dan diuruskan kepada penerima/benefisiari yang diinginkan dengan membuat Amanah Insurans, dimana pemegang polisi akan melantik MYANGKASA AMANAH BERHAD (MAAB) sebagai Pemegang Amanah untuk pampasan insurans yang diperolehi untuk diagihkan dan diuruskan kepada penerima/benefisiari yang diinginkan sepertimana arahan/terma Surat Ikatan Amanah yang dipersetujui. Bagaimanakah Pemegang …

Continue Reading
General

Amanah Takaful

Apakah dia Amanah Takaful? Kaedah terbaik untuk memastikan pampasan takaful diagihkan dan diuruskan kepada penerima/benefisiari yang diinginkan dengan membuat Amanah Takaful, di mana pemegang polisi akan melantik MYANGKASA AMANAH BERHAD (MAAB) sebagai Pemegang Amanah untuk pampasan takaful yang diperolehi untuk diagihkan dan diuruskan kepada penerima/benefisiari yang diinginkan sepertimana arahan/terma Surat Ikatan Amanah yang dipersetujui. Bagaimanakah …

Continue Reading
General

Hibah Hartanah

Apakah yang dimaksudkan Hibah? Hibah ialah memberi milik tanpa balasan harta yang dipunyai oleh Penghibah ketika masih hidup secara sukarela. Suatu akad/kontrak pemberian milikan harta seseorang kepada seseorang yang lain, semasa hidupnya secara sukarela tanpa mengharapkan balasan. Apakah rukun dan syarat Hibah? Penghibah Penerima Hibah Harta Sighah (Ijab dan Qabul) dan Qabd (penerimaan) Bagaimana perlaksanaan …

Continue Reading
General

Kepentingan Takaful

Apa yang akan berlaku jika anda kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba? Apa akan terjadi jika anda mendapatkan penyakit serius yang memaksa anda untuk berhenti bekerja atau mempunyai ahli keluarga yang memerlukan penjagaan jangka panjang? Jika anda segera memerlukan rawatan perubatan di hospital swasta, mampukah anda membayar bil-bil dari poket anda sendiri? Jika tidak, sudah tiba masanya …

Continue Reading
General

HLM Takaful i-AcciPlus

Kemalangan tidak dijangka, lindungi diri anda setiap masa! Kehidupan boleh berubah di luar jangkaan apabila kemalangan boleh berlaku di mana-mana, pada bila-bila masa dan kepada sesiapa sahaja. HLM Takaful i-AcciPlus adalah pelan perlindungan kemalangan komprehensif selama 20 tahun yang melindungi anda jika berlaku koma, kematian akibat kemalangan atau hilang upaya kekal dan menyeluruh (TPD) akibat …

Continue Reading
General

Apa Itu Harta Pusaka?

DEFINISI HARTA PUSAKA Segala apa yang menjadi kepunyaan si mati di masa hidupnya, kemudian ditinggalkan untuk waris-warisnya sama ada harta benda, hak-hak dan apa yang termasuk dalam miliknya setelah dia mati. Termasuk Harta Pusaka Semua harta si mati yang diperolehi secara halal; Sewa yang belum dijelaskan kepada si mati; Hutang kepada si mati yang dijelaskan …

Continue Reading